Několikrát vyznamenaný legionář STANO GAZDIK vám předá veškeré své zkušenosti získané za roky služby