Všeobecné obchodní podmínky V.O.X. TV

V.O.X. TV 14223571 se sídlem: Husitská 107/3, 130 00 Praha 
Kontaktní email: info@voxtv.cz 

V.O.X. TV poskytuje službu přizpůsobeného předplatného, která umožňuje našim členům přistupovat k zábavnímu obsahu („obsah V.O.X. TV“) přes internet na  počítačích a jiných zařízeních („zařízení umožňující používat V.O.X. TV“). 

Službu V.O.X. TV vám poskytuje společnost V.O.X. TV s.r.o. Vaše používání naší služby se řídí těmito Podmínkami používání. V rámci těchto Podmínek používání znamenají termíny „služba V.O.X. TV“, „naše služba“ nebo „služba“ přizpůsobenou službu digitálního obsahu poskytovanou společností V.O.X. TV určenou k objevování obsahu V.O.X. TV a přístupu k němu, a to včetně všech funkcí a prvků, doporučení a hodnocení, našich webových stránek a uživatelských rozhraní a dále veškerého obsahu a softwaru spojeného s naší službou. Zmínky o „vás“ v těchto Podmínkách používání označují člena, který si vytvořil účet V.O.X. TV a z jehož platební metody se strhává poplatek.  

1. Členství a dodací podmínky

1.1. Vaše členství ve službě V.O.X. TV bude platné, dokud nebude zrušeno. Abyste mohli používat službu V.O.X. TV, musíte mít přístup k internetu a dále nám musíte poskytnout jednu platební metodu. 

1.2. Nabízíme několik úrovní členství. Některé úrovně členství mají odlišné podmínky a omezení, o nichž se dozvíte při registraci nebo v jiných sděleních, která vám budou zpřístupněna. Konkrétní podrobnosti o členství na V.O.X. TV se dozvíte na webu voxtv.cz kliknutím na odkaz „V.O.X. Club“, který je k dispozici v horní části stránek. 

1.3Členem služby V.O.X. TV se mohou stát pouze osoby ve věku 18 let a starší. Nezletilí mohou službu využívat pouze pod dohledem dospělého. 

1.4 Služba bude dostupná 24 hodin denně, s výjimkou plánovaných údržb a případných technických poruch. 

1.5 Služba bude přístupná ihned po připsání platby na účet V.O.X TV až do konce předplaceného období.  

2. Propagační nabídky.

Čas od času můžeme nabízet speciální propagační nabídky, předplatná nebo členství („nabídky“). Nárok na nabídku podléhá výhradnímu rozhodnutí V.O.X. TV. V případě, že dojdeme k závěru, že na tuto nabídku nemáte nárok, vyhrazujeme si právo poskytnutí nabídky odmítnout a pozastavit váš účet. Členové domácností se stávajícími nebo nedávnými členstvími ve službě V.O.X. TV nemusí mít na některé zaváděcí nabídky nárok. K určení vašeho nároku můžeme využít různé údaje, například ID zařízení, platební metodu nebo e-mailovou adresu účtu použitou u stávajícího nebo nedávného členství ve službě V.O.X. TV. S podmínkami nároku na nabídku a s dalšími omezeními a podmínkami vás seznámíme při registraci nebo v jiných sděleních, která vám budou zpřístupněna. 

3. Podmínky fakturace a reklamace  

3.1. Fakturační cyklus. Poplatek za členství ve službě V.O.X. TV bude účtován na vrub vaší platební metody v konkrétní den platby, kterým je den založení členství. Délka vašeho fakturačního období bude vždy probíhat v měsíčním cyklu. 
  
3.2. Platební metody. Abyste mohli používat službu V.O.X. TV, musíte nám poskytnout jednu platební metodu. 
  
3.3. Aktualizace vašich platebních metod. Vaše platební metody můžeme aktualizovat my prostřednictvím informací, které nám poskytnou poskytovatelé platebních  bran. 
  
3.4. Zrušení. Svoje členství ve službě V.O.X. TV můžete kdykoli zrušit. Přístup ke službě V.O.X. TV budete mít až do skončení fakturačního období. Platby jsou nevratné a peníze ani kredit za částečně vyčerpaná období ani za nevyužitý obsah V.O.X. TV nevracíme. Zrušení provedete kontaktováním podpory přes emailovou adresu info@voxtv.cz. Pokud zrušíte svoje členství, váš účet se automaticky uzavře na konci aktuálního fakturačního období.   

3.5 Reklamace. V případě odůvodněného nespokojení či chybného odeslání platby, je možné službu reklamovat. Taková reklamace může proběhnout pouze do dvou dnů od odeslání částky předplatného na náš účet a může dojít k jeho plnému vrácení. Za účelem reklamace nás kontaktujte na emailovou adresu info@voxtv.cz. Schválení reklamace a zaslání platby zpět proběhne do pěti pracovních dnů. 

3.6 Změny v ceně a úrovních předplatného. Naše úrovně předplatného a ceny služeb můžeme čas od času změnit. Všechny změny cen nebo změny úrovně předplatného budou platit nejdřív po 30 dnech od chvíle, kdy vám změnu oznámíme. Pokud nechcete přijmout změnu ceny nebo změnu úrovně předplatného, můžete předplatné zrušit dříve, než začne změna platit.  

4. Služba V.O.X. TV 

4.1. Členem služby V.O.X. TV se mohou stát pouze osoby ve věku 18 let a starší. Nezletilí mohou službu využívat pouze pod dohledem dospělého.  
  
4.2. Služba V.O.X. TV a obsah přístupný prostřednictvím této služby je určen pouze k vašemu osobnímu a nekomerčnímu použití a nesmí být sdílen s osobami mimo vaši domácnost. Během platnosti členství ve službě V.O.X. TV  vám udělujeme omezené, nevýhradní a nepřenositelné právo přistupovat ke službě V.O.X. TV a obsahu. S výjimkou výše uvedeného se na vás nepřevádějí žádná práva, oprávnění nebo výhody. Souhlasíte, že službu nebudete používat k veřejnému vystupování nebo promítání.  
  
4.3. Služba V.O.X. TV se včetně knihovny obsahu pravidelně aktualizuje. Kromě toho nepřetržitě testujeme různé aspekty naší služby, a to včetně našich webů, uživatelských rozhraní a propagačních funkcí.   
  
4.4. S výjimkou námi výslovně povolených případů souhlasíte s tím, že nebudete:  

(I) uchovávat, reprodukovat, distribuovat, upravovat, zobrazovat, předvádět, publikovat, licencovat, nabízet k prodeji ani používat obsah a informace obsažené ve službě V.O.X. TV nebo získané jejím prostřednictvím ani z nich vytvářet odvozená díla;  

(II) obcházet, odstraňovat, upravovat, deaktivovat, znehodnocovat, blokovat, zakrývat nebo mařit jakoukoli ochranu obsahu nebo jiné prvky služby V.O.X. TV, včetně grafického uživatelského rozhraní, oznámení o autorských právech a ochranných známek;  

(III) používat roboty, pavouky, scrapery ani jiné automatické prostředky k přístupu ke službě V.O.X. TV;  

(IV) dekompilovat, zpětně analyzovat nebo rozebírat jakýkoli software nebo jiné produkty nebo postupy přístupné prostřednictvím služby V.O.X. TV;  

(V) vkládat jakékoli kódy nebo produkty nebo jakkoli manipulovat s obsahem služby V.O.X. TV;   

(VI) používat jakékoli způsoby vytěžování, shromažďování nebo extrakce dat;   

(VII) nahrávat, zveřejňovat, zasílat e-mailem či jinak posílat nebo přenášet jakékoli materiály, které mají za cíl přerušit, zničit nebo omezit funkci jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení souvisejícího se službou V.O.X. TV, a to včetně jakýchkoli softwarových virů nebo jiných počítačových kódů, souborů nebo programů.   

Pokud tyto Podmínky používání porušíte, nebo se zapojíte do nelegálního či podvodného používání služby, můžeme vaše používání služby ukončit nebo omezit.  
  
4.5. Software služby V.O.X. TV je vyvinutý společností V.O.X. TV, nebo na její objednávku, a je určený výhradně k oprávněnému streamování a přístupu k obsahu V.O.X. TV na zařízeních kompatibilních se službou V.O.X. TV. Tento software se může lišit podle zařízení a média a jeho funkce a vlastnosti se rovněž mohou mezi zařízeními lišit. Berete na vědomí, že k používání služby se může vyžadovat používání softwaru třetích stran, na který se vztahují licenční podmínky třetích stran. Souhlasíte, že můžete automaticky dostávat aktualizované verze softwaru V.O.X. TV a souvisejícího softwaru třetích stran.  

5. Hesla a přístup k účtu.

Vaše heslo je určeno pouze pro vaše osobní použití a mělo by být důvěrné. Pokud povolíte přístup k účtu jiným lidem, souhlasíte, že tyto osoby jednají vaším jménem a že jste vázáni změnami, které mohou v účtu provést, mimo jiné včetně změn úrovně předplatného. Abyste si zachovali kontrolu nad účtem a zabránili neoprávněným uživatelům v přístupu k účtu, měli byste si udržet kontrolu nad zařízeními, která používáte k přístupu ke službě, a nesdělovat heslo ani údaje o platební metodě přiřazené k účtu žádné další osobě. Souhlasíte s tím, že budete poskytovat a udržovat přesné informace související s vaším účtem, včetně platné e-mailové adresy, abychom vám mohli zasílat oznámení týkající se účtu. Váš účet můžeme ukončit nebo pozastavit, abychom ochránili vás, V.O.X. TV nebo naše partnery před krádeží identity nebo jinou podvodnou aktivitou. 

6. Různé 

6.1. Rozhodné právo. Tyto Podmínky používání se řídí právním řádem České republiky. Tyto podmínky neomezují žádná práva spojená s ochranou spotřebitele, která můžete mít na základě právního řádu země, v níž máte pobyt. 

6.2. Nevyžádané materiály.  V.O.X. TV nepřijímá nevyžádané materiály nebo nápady na obsah V.O.X. TV a nenese odpovědnost za podobnost svého obsahu nebo programů s materiály nebo nápady, které byly V.O.X. TV zaslány. 

Pokud chcete další informace o našich službách a jejich vlastnostech nebo pokud budete potřebovat pomoc se svým účtem, obraťte se na zákaznickou podporu, které je k dispozici na emailové adrese info@voxtv.cz. 

 Pokud bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek používání posouzeno jako neplatné, nelegální nebo nevymahatelné, zůstane platnost, legálnost a vymahatelnost všech ostatních ustanovení beze změny.

6.3.  V.O.X. TV může čas od času tyto Podmínky používání změnit. Než takové změny začnou pro vás platit, budeme vás informovat alespoň s 30denním předstihem. Pokud nechcete změny přijmout, můžete členství zrušit dříve, než začnou platit. 

6.4. Elektronická komunikace. Informace týkající se vašeho účtu (např. oprávnění k platbě, faktury, změny hesla nebo platební metody, potvrzovací zprávy, oznámení) vám budeme zasílat pouze elektronicky, například prostřednictvím e-mailů zasílaných na vaši e-mailovou adresu zadanou během registrace. 

Naposledy aktualizováno:   3. Listopad 2023